POZOVI NAS: +381 11 785 0000

Zakoni

ZAKON O RADU

ZAKON O ZAPOŠLjAVANjU I OSIGURANjU U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI

ZAKON O USLOVIMA ZA UPUĆIVANjE ZAPOSLENIH NA PRIVREMENI RAD U INOSTRANSTVO I NjIHOVOJ ZAŠTITI

ZAKON O POJEDNOSTAVLjENOM ANGAŽOVANjU NA SEZONSKIM POSLOVIMA U ODREĐENIM DELATNOSTIMA

ZAKON O SPREČAVANjU ZLOSTAVLjANjA NA RADU

ZAKON O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLjU NA RADU

ZAKON O ZABRANI DISKRIMINACIJE

ZAKON O ZADRUGAMA