POZOVI NAS: +381 11 785 0000

Korisni kontakti

ASTRA

Akcija protiv trgovine ljudima

Za informacije o merama predostrožnosti pri odlasku u inostranstvo, informacije o licenciranim agencijama za zapošljavanje, kontakte organizacija i institucija u zemlji destinacije, pravnu analizu ugovora pre potpisivanja istog sa poslodavcem možeš pozvati ASTRU.

Tel: 011/785-0000

Besplatna linija (za pozive sa teritorije Srbije): 0800 101 201

mejl: sos@astra.rs

Za više informacija o ASTRI posetite sajt www.astra.rs

YUCOM

Komitet pravnika za ljudska prava

Za pravnu pomoć ukoliko su ti ugrožena ljudska prava preko broja 011/33-444-25, kao i 0700 400 700 možeš dobiti potrebne informacije i savete od advokata ili pravnika. Detaljan opis slučaja možeš da pošalješ na mejl  office@yucom.org.rs popunjavanjem formulara za pružanje pravne pomoći.

RADNIK.RS

Sajt o kršenju prava radnika i radnica

Ukoliko su ti ugrožena radna prava, dobio/la si ili izgubio/la radni spor, imaš dokaze da je određeni konkurs za posao namešten ili uvredljive prirode, želiš da ukažeš na nepravilnost u radu sindikata ili državnih institucija koje se bave položajem radnika, javi se putem mejla redakcija@radnik.rs.

INSPEKTORAT ZA RAD

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Dežurni telefon Info-centra koji pokriva oblast rada i zapošljavanja je 011/303-86-77. Takođe, nadležnom ministarstvu se možeš obratiti i putem mejla brziodgovori@minrzs.gov.rs i postaviti pitanje u vezi sa poslodavcem koji te upućuje na rad u inostranstvo ili agencijom (npr. da li poseduje neophodnu licencu za posredovanje u zapošljavanju). Pored registrovanih subjekata nadležnost inspekcijskog rada odnosi se  i na neregistrovane subjekte koji moguće angažuju radnike za „rad na crno”.

TRŽIŠNA INSPEKCIJA

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

Na linku http://mtt.gov.rs/download/Kako da podnesete prijavu trzisnoj inspekciji.pdf/ možeš  pronaći sva Odeljenja tržišne inspekcije i njihove kontakte.  Tržišna inspekcija kontroliše nezakonite usluge prilikom zapošljavanja koje nude neregistrovani pojedinci. Zapošljavanje preko Interneta i oglašavanje poslova u Srbiji i inostranstvu spada pod nadležnost tržišne inspekcije.

REPUBLIČKA AGENCIJA ZA MIRNO REŠAVANjE SPOROVA

Kontakti specijalizovane institucije koja se bavi radnim pravom odnosno mirnim rešavanjem individualnih i kolektivnih radnih sporova:  tel: 011/3131-416, mejl: kabinet@ramrrs.gov.rs, veb: www.ramrrs.gov.rs . Pored toga, usluga agencije je i SOS mobing 0800 300 601, besplatan poziv sa fiksne nacionalne mreže, putem koje možeš da se informišeš o tome šta je mobing, kako da se zaštitiš od zlostavljanja na radu, kako se podnosi zahtev za postupak posredovanja i sl.

MIGRACIONI SERVISNI CENTAR

Nacionalna služba za zapošljavanje

Korisne informacije u vezi sa mogućnostima za zapošljavanje u okviru legalnih migracija, možeš dobiti u kontaktu sa Migracionim servisnim centrom čiji kontakti Mreže su  dostupni putem linka.