ПОЗОВИ НАС: +381 11 785 0000

Закони

ЗАКОН О РАДУ

ЗАКОН О ЗАПОШЉАВАЊУ И ОСИГУРАЊУ У СЛУЧАЈУ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ

ЗАКОН О УСЛОВИМА ЗА УПУЋИВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ НА ПРИВРЕМЕНИ РАД У ИНОСТРАНСТВО И ЊИХОВОЈ ЗАШТИТИ

ЗАКОН О ПОЈЕДНОСТАВЉЕНОМ АНГАЖОВАЊУ НА СЕЗОНСКИМ ПОСЛОВИМА У ОДРЕЂЕНИМ ДЕЛАТНОСТИМА

ЗАКОН О СПРЕЧАВАЊУ ЗЛОСТАВЉАЊА НА РАДУ

ЗАКОН О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ

ЗАКОН О ЗАБРАНИ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ

ЗАКОН О ЗАДРУГАМА