ПОЗОВИ НАС: +381 11 785 0000

Истраживања

Публикације

Ставови и потребе младих у Србији у погледу ризика и заштите од радне експлоатације – студентско истраживање, 2018

Правни и институционални оквир борбе против радне експлоатације – зборник студентских радова (резиме), 2018 

Трговина људима у циљу радне експлоатације - социолошка перспектива, 2017